پرداخت وجه

شماره کارت و شماره حساب شرکت سورنا جهت پرداخت وجه :

شماره کارت : ۶۰۳۷۹۹۷۱۳۷۴۶۵۰۲۸ بانک ملیبه نام صنم بیات


شماره حساب : ۰۳۰۲۷۲۹۴۶۱۰۰۴بانک ملیبه نام صنم بیات


شماره کارت : ۶۲۲۱۰۶۱۰۷۴۷۴۸۶۹۲بانک پارسیانبه نام صنم بیات

 


 

%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88%d8%ac%d9%87

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کانون آگهی تبلیغاتی سورنا است.