تعــرفه تبلیــغـــات در گـــوگـــل

 

توضیحاتپکیج برنزی
75/000 تومان
پکیج نقره ای
140/000 تومان
پکیج طلایی
850/000 تومان
پکیج پلاتینیوم
2/050/000 تومان
حداکثر تعداد ورود کاربر200030002000050000
متوسط تعداد ورود کاربر400600400010000
حداکثر کلید واژهبی نهایتبی نهایتبی نهایتبی نهایت
هزینه پایه کلیکبستگی به رقابت کلمه و محتوای سئو شده سایت،داردبستگی به رقابت کلمه و محتوای سئو شده سایت،داردبستگی به رقابت کلمه و محتوای سئو شده سایت،داردبستگی به رقابت کلمه و محتوای سئو شده سایت،دارد
اطلاع رسانی خودکار قبل از اتمامtiktiktiktik
دریافت گزارش لحظه ای پشتیبانی می گرددپشتیبانی می گرددپشتیبانی می گرددپشتیبانی می گردد
دریافت گزارش روزانه از گوگلپشتیبانی می گرددپشتیبانی می گرددپشتیبانی می گرددپشتیبانی می گردد
مدیریت زمان،مکان و بودجهtiktiktiktik
مشاوره Seo رایگانپشتیبانی می گرددپشتیبانی می گرددپشتیبانی می گرددپشتیبانی می گردد
مدت نمایشبه میزان و هزینه هر کلیک بستگی داردبه میزان و هزینه هر کلیک بستگی داردبه میزان و هزینه هر کلیک بستگی داردبه میزان و هزینه هر کلیک بستگی دارد
نمایش در گوگل فارسیtiktiktiktik

 


________________________________


 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کانون آگهی تبلیغاتی سورنا است.